Voor alle oefeningen op deze website geldt dat ze vaak herhaald moeten worden; het liefst een aantal keren per dag. Aan het begin kunnen ze moeilijk zijn of zelfs onmogelijk lijken. Maar u zult merken dat in de loop van de tijd toch revalidatie van het lichaam en het zenuwstelsel in het bijzonder plaatsvindt.

Op deze pagina staan de oefeningen voor tremor in handen/armen of tremor aan de romp of het hoofd, op een volgende pagina staan de oefeningen voor tremor in benen/voeten.

 

Tremor in de armen/handen en romp/hoofd- Oefeningen

Oefening 1. Tremor in armen/handen

Beschrijving: Maak een trilbeweging bovenop uw eigen tremor, laat die vervolgens steeds langzamer gaan, en tenslotte helemaal uitdoven. Probeer de tijd met weinig of geen tremor zo lang mogelijk vol te houden. Zie het filmpje hieronder.

Waar op letten bij deze oefening: Deze oefening is bedoeld om de tremor beïnvloedbaar te maken. Dat is vaak lastig, want bij directe aandacht voor de tremor wordt deze juist erger. In deze oefening is het doel om te proberen zelf een trilling te maken, en daarmee de tremor tijdelijk te laten stoppen. Merkt u dat de tremor soms weg is? Probeer dit dan steeds iets langer vol te houden.

Oefening 2. Tremor armen/handen

Beschrijving: Probeer om een bewust grote beweging met de aangedane arm te maken, alsof u een orkest dirigeert. Verander dan de bewegingen naar een wijdere en langzamere beweging, totdat uw arm weer in de rustpositie is. Concentreer op de grote beweging (bv in een spiegel). Zie het filmpje hiernaast.

Waar op letten bij deze oefening: Deze oefening is bedoeld om controle over de tremor te krijgen en de oefening helpt u om in te zien dat grote bewegingen de tremor kunnen beïnvloeden. Stopt uw tremor dan voor een moment? Blijf dit oefenen om te zien of het helpt om meer controle te krijgen.

Oefening 3. Tremor in één arm of hand of romp/hoofd

Beschrijving: Houdt uw armen recht voor u uit. Maak dan met uw niet-aangedane hand een tikkende (tappende) beweging (zie filmpje). Probeer dit om te wisselen met de trillende hand.

Als u een hoofdtremor heeft, of een romptremor, kunt u deze oefening ook doen.

 

De volgende stap in de oefening is om precies in het juiste ritme mee te tikken met het ritme in het filmpje of met een ritme dat een vriend/familielid tikt. De vriend moet beginnen met een vast ritme, en dan variëren, door steeds sneller en langzamer te gaan. U tikt steeds zo goed mogelijk mee. Zie het filmpje hieronder.

Waar op letten bij deze oefening: Bij functionele tremor gaat vaak het ritme van de tremor meedoen met het tikken van de andere hand. Vooral als dat een moeilijkere opdracht is (zoals wisselen van ritme). Als het ritme van uw functionele tremor verandert met het ritme van het tikken, kunt u merken dat het mogelijk is om het 'externe' ritme wat nu overgenomen is door uw aangedane hand nog verder te verlagen tot het misschien zelfs stopt. Het geeft u een manier om controle over de tremor te houden. Essentieel is dat u zich goed concentreert op het ritme wat u moet aanhouden.

Bij hoofdtremor of romptremor gaat de functionele tremor soms ook meedoen met het ritme van het tappen. Dat werkt dus hetzelfde als hierboven staat uitgelegd.

Aan het einde van dit filmpje ziet u deze oefening ook in een patiënt met tremor. Let op wat er gebeurt met de functionele tremor bij het meetikken van de goede hand.

© Al het materiaal op deze website staat onder copyright en mag zonder toestemming niet gekopieerd en gebruikt worden.