Een deel van de patiënten met functionele bewegingsstoornissen krijgt psychotherapie. De behandeling kan primair gericht zijn op de functionele klachten zelf of op bijkomende klachten van depressie of angst.

Psychotherapie bij functionele stoornissen is bijna altijd cognitieve gedragstherapie (CGT). Binnen deze categorie zijn veel verschillende invalshoeken mogelijk en op dit moment is er geen eenduidige richtlijn over een voorkeursbehandeling. Er zijn geen gerandomiseerde studies gedaan naar het effect van CGT op functionele bewegingsstoornissen. Wel zijn recent een aantal artikelen gepubliceerd die lieten zien dat een combinatie van CGT en lichamelijke therapie (oefeningen of fysiotherapie) een gunstig effect kan hebben. Bij dit soort therapie bestaat de CGT voornamelijk uit het veranderen van cognities en gedrag die verbetering in de weg staan. Hierin heeft educatie over de aandoening een belangrijke rol.

De informatie op onze website helpt patiënten om de aandoening beter te begrijpen. De website zou in die zin ondersteunend kunnen zijn voor CGT. Daarnaast helpt deze site hulpverleners om een consistente uitleg van de aandoening te kunnen geven aan de patiënt.

© Al het materiaal op deze website staat onder copyright en mag zonder toestemming niet gekopieerd en gebruikt worden.