Lopende onderzoeken

NEMO: De volgende stap voor bewegingsstoornissen

In het expertisecentrum van Movement Disorders Groningen is momenteel een groot onderzoek gaande. Het heet “Next Move in Movement Disorders” (NEMO), oftewel: de volgende stap voor bewegingsstoornissen. Dit project richt zich op het onderscheiden van verschillende bewegingsstoornissen, en richt zich o.a. ook op functionele bewegingsstoornissen. In de praktijk is het namelijk zo dat deze verschillende bewegingsstoornissen niet altijd makkelijk van elkaar te onderscheiden zijn. In dit onderzoek kijken we of dokters met behulp van techniek bewegingsstoornissen beter kunnen onderscheiden.

 

Publicaties

Het afgelopen jaar zijn er door onze groep twee nederlandstalige artikelen in het tijdschrift Nervus verschenen. De eerste is een mooi review over Functionle Bewegingsstoornissen en de tweede geeft een overzicht over de verschillende behandelopties. 

 

 

Functionele Bewegingsstoornissen (Nervus)

Artikel Functionele Bewegingsstoornissen (Marapin, et al.)

Multidisciplinaire aanpak van FBS (Nervus)

Artikel Multidisciplinaire aanpak van FBS (Lagrand, et al.)
© Al het materiaal op deze website staat onder copyright en mag zonder toestemming niet gekopieerd en gebruikt worden.