Introductie

Functionele stoornissen komen binnen de neurologie relatief veel voor. Op basis van recente studies lijkt het erop dat een derde van alle patiënten een functionele stoornis heeft. 

 

Definitie

We hanteren op deze website de term ‘Functionele Bewegingsstoornis’. We hadden ook kunnen kiezen voor ‘conversie stoornis’, ‘psychogene bewegingsstoornis’ of ‘onverklaarde klachten’, andere termen voor dezelfde aandoening, maar hebben bewust gekozen voor Functionele Bewegingsstoornis om verschillende redenen. We noemen de klachten niet ‘onverklaard’, omdat de diagnose gesteld kan worden op basis van specifieke kenmerken in de anamnese en het lichamelijk onderzoek en omdat het mechanisme waarmee de klachten ontstaan steeds beter duidelijk wordt. We noemen de klachten niet psychogeen omdat een aanzienlijk deel van de patiënten die op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek wel de diagnose functionele bewegingsstoornis zou krijgen, geen psychiatrische traumata of stress heeft gehad. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat patiënten zich beledigd voelen door termen als psychogeen of conversiestoornis, omdat het hen het gevoel geeft dat de klachten zijn ingebeeld of nagebootst. De boosheid en het onbegrip wat hieruit volgt moet dan eerst weggenomen worden voor een constructief gesprek plaats kan vinden.

Functionele bewegingsstoornissen kunnen een grote negatieve impact hebben op de kwaliteit van leven, terwijl er op dit moment weinig bewezen effectieve behandelopties zijn. Uit de literatuur lijkt een behandeling met een focus op het aanleren van normale bewegingen in combinatie met het veranderen van cognities en gedrag die verbetering in de weg staan, het meest veelbelovend.

© Al het materiaal op deze website staat onder copyright en mag zonder toestemming niet gekopieerd en gebruikt worden.